Scroll voor het artikel

U kunt op mij rekenen #3

Volgens minister Sigrid Kaag heeft Nederland een voorbeeldrol als het gaat om vrouwenrechten en zijn we She Decides-kampioen. Maar we mogen niet achteroverleunen.

“We zullen het met weinig oneens zijn vandaag”, zegt minister Sigrid Kaag lachend. Toch is deze dag onverminderd belangrijk vindt de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, omdat vrouwenrechten wereldwijd onder druk staan. “Ik zie het als de kanarie in de kolenmijn binnen de mensenrechten. Ze zijn de eersten die onderuit gaan.” 

Vooral vrouwenrechtenactivisten krijgen het zwaar te verduren, zegt minister Kaag. Alleen al op Twitter wordt elke 30 seconde een vrouwelijke journalist of politica aangevallen. Gaat het dan zo slecht met de rechten voor vrouwen? “Nee, er is een hoop bereikt. Ruim honderd jaar geleden rammelde een groep vrouwen aan de poorten. Die groep vond dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen alleen kon worden aangepakt als een vrouw kan meebeslissen.” Volgens Kaag is er sinds het vrouwenkiesrecht wereldwijd veel bereikt op het gebied van anticonceptie, moedersterfte en het terugdringen van ongewenste-, en tienerzwangerschappen.

Minister Sigrid Kaag ©David Jagersma / Live Magazines

“We lopen nu in Nederland wel echt weer een beetje achter trouwens, we hebben hier nog steeds geen vrouwelijke premier”, grapt de minister.

Maar Nederland is op het SGRG-gebied een voorbeeldland, politiek en diplomatiek gezien. “Op het terrein van abortuswetgeving is de trend positief en worden Nederlandse experts aan tafel gehaald. Alleen al in de afgelopen 18 maanden verruimden zeven landen hun abortuswetgeving.” We mogen als Nederland dan wel She Decides-kampioenen zijn, maar mogen absoluut niet achteroverleunen. “Het blijft werken, werken, werken, informeren, voorlichten en uitdragen.” Later zal Kaag zeggen dat we als maatschappelijke organisaties en politici nooit moeten vergeten dat onze verworven vrouwenrechten in Nederland voor ons gewoon zijn geraakt, maar dat het voor zoveel andere vrouwen en meisjes in andere landen nog niet is bereikt of juist wordt tegengewerkt. Dus zullen we ons ervoor moeten blijven inzetten. “We zullen op een slimme manier moeten samenwerken: investeren, blijven organiseren en informeren, ook over het recht op informatie en keuzevrijheid.”

Vrouwen verdienen om economische zelfstandigheid te verkrijgen, om zowel in de politiek als in het publieke daglicht dezelfde keuzevrijheid te hebben als mannen, zegt Kaag. “Daarvoor moeten vrouwen en meisjes gelijke rechten hebben op alle terreinen. Daar sta ik voor. Wij vrouwen zijn geen sector, we zijn vijftig procent van de wereldbevolking. Vrouwenrechten staan wereldwijd onder druk dus we moeten sneller werken, nog meer samenwerken en opschalen, zodat iedere vrouw en ieder meisje op ons kan rekenen. Ik heb vrouwenrechten eerder een kanarie in een kolenmijn genoemd. We kunnen die kanarie nu nog horen, straks misschien niet meer.”

Volgens Kaag moeten we iedere kans aangrijpen om het belang van SRGR uit te dragen. Dat doen we onder meer door telkens opnieuw te laten zien dat onze inspanningen lonen. De minister vraagt de zaal dan ook om zich actief in te blijven zetten. “Er zijn rechten, maar niets is verworven totdat iedereen het recht kan claimen. U kunt op ons en op mij rekenen.”

Deel dit artikel